پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/3 1398
هنر و تجربه

روزگار یک چهل ساله

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
روزگار یک چهل ساله خرید بلیت


کارگردان: امین قدمی 

تهیه کننده: وحید چاووش

85 دقیقهدرباره فیلم روزگار یک چهل ساله

این فیلم قرار بوده مستندي باشه درباره مفاسد اقتصادي ...درباره رشوه و اختلاس و قاچاق و رانت خواري...

 هیچ سانسی یافت نشد