پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/17 1397
فیلم سینمایی

خانم یایا

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
خانم یایا

بازیگران:

حميد فرخ نژاد، رضا عطاران، نيتايا چرسى و با حضور امين حيايىدرباره فیلم:

اين فيلم داستان دو باجناق است كه پس از فوت پدر زنشان راه او را پى گرفته و به بهانه تجارت در چين گريزى هم به پاتايا ميزنند اما رويارويى آن ها با دوست قديمى همه چيز را به هم ميزند...
هیچ سانسی یافت نشد